به گزارش اکونا پرس،

 آمار فروش فیلم ها تا ابتدای جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–رحمان۱۴۰۰: ۲۱میلیارد و ۲۵۰میلیون (۲۷روز اکران)

–متری شش و نیم: ۱۴ میلیارد و ۶۰۰میلیون (۲۶روز اکران)

–چهارانگشت: ۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون (۲۷روز اکران)

–پارادایس: ۵میلیارد و ۳۰۰میلیون (۷۹ روز اکران)

–آشغال‌های دوست داشتنی: ۴میلیارد و ۵۰میلیون (۵۸ روز اکران)

–زندانی‌ها: ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون (۲۷روز اکران)

–ژن خوک: ۱میلیارد و ۶۵۰میلیون (۲۶روز اکران)

–پیشونی سفید: ۱میلیارد و ۴۵۰میلیون (۲۷روز اکران)

–غلامرضا تختی: ۹۰۰ میلیون (۲۷روز اکران)