به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ، دفتر جشنواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی در پاسخ به درخواست برگزاری برگزاری هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم شهر از تاریخ 26 تا31 تیر98 در شهر تهران به دبیری هاشم میرزاخانی با رعایت آیین نامه هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن در خصوص نظارت بر نمایش فیلم ،اسلاید،ویدیو و ... موافقت کرد.