به گزارش اکونا پرس،

«داخل اسرائیل» به تهیه کنندگی حسین الشیماری در برنامه این هفته مروری خواهد داشت به بحران سیاسی در رژیم صهیونیستی و تاثیرات آن بر وضعیت ساکنان اراضی اشغالی. این برنامه همچنین اعتراض ها در سرزمین های اشغالی علیه ناکارآمدی نتانیاهو و سران این رژیم در مقابله با بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بررسی می کند.

در این برنامه به مسائل اساسی پشت پرده بحران اجتماعی در سرزمین های اشغالی نیز پرداخته خواهد شد.

«داخل اسرائیل» چهارشنبه 22 بهمن ماه ساعت 07:00 به وقت تهران و به مدت 25 دقیقه از شبکه پرس تی وی پخش می شود و تکرار آن همان روز ساعت 16:00، پنجشنبه ساعت 11:00 و 23:00، جمعه ساعت 10:00، شنبه ساعت 19:00 و دوشنبه ساعت 03:00 و 18:00 روی آنتن خواهد رفت.