به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، شینواری درباره مبنای تدوین قانون اساسی جدید افغانستان اظهار کرد، اساس قانون اساسی افغانستان قرآن، سنت، اجماع و قیاس است و تغییر برخی بندهای قانون اساسی فقط خواست طالبان نیست و همه جریان‌های سایسی افغان خواهان آن هستند. 

عضو هیات رهبری طالبان در پاسخ به سوالی درباره جایگاه زنان در قانون اساسی جدید افغانستان گفت، طالبان بارها تاکید کرده است که همه حقوق مردم این کشور تامین می‌شود. 

شینواری تاکید کرد، دولت جدید طالبان در افغانستان چیز زیادی از زنان نمی‌خواهد و فقط زنان هنگام حضور در جامعه، سرکار و دیگر مراکز، حجاب اسلامی خود را رعایت کنند و هیچ تهدیدی ضد زنان از سوی طالبان نیست. 

عضو هیات رهبری طالبان همچنین درباره روابط این گروه با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران تصریح کرد، طالبان خواهان روابط حسنه با ایران و روابط نیک با چین، روسیه و همچنین با پاکستان هستند.

شینواری درباره استفاده طالبان از ظرفیت ایران و پاکستان برای توسعه افغانستان افزود، اگر این درخواست همراه با مواضع سیاسی و مشروط به شرایط نباشد، طالبان قبول می‌کند و دست بازی که استقلال و آزادی افغانستان را تهدید نکند، مورد تایید طالبان است.         

عضو هیات رهبری طالبان درباره پیامدهای حضور نظامیان خارجی در افغانستان نیز اظهار کرد، نظامیان آمریکایی در افغانستان مرتکب جنایت‌های بزرگی شدند که شوروی در زمان اشغال افغانستان چنین جنایت‌هایی مرتکب نشده بود.

شینواری درباره پیامدهای خروج نخبگان و مردم افغانستان از کشور هم گفت، ضرر خروج مردم افغانستان از کشورشان متوجه آمریکا و ناتو بوده، چرا که آنان به افغان‌ها وعده خروج دادند و مسئول جنایتی که در میدان هوایی کابل روی داد نیز متوجه آمریکایی‌ها و ناتو است. 

خبرگزاری ایران پرس مشروح و گزارش تصویری این گفت وگو را به آدرس https://farsi.iranpress.com/asia-i202781 در اختیار مخاطبان قرار داده است.