به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، مستند «ارتباط اسرائیلی» پرده از عملیات بی رحمانه گروه قاچاق اعضای بدن فلسطینیان دربند، توسط دلالان اسرائیلی در کانال اردوی شبکه سحر برمی دارد. 

در این خصوص با استناد به شواهد و قراین به نقل از اساتید انسان شناسی پزشکی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا بیان خواهد شد که قاچاق اعضای داخلی بدن فلسطینیان توسط دلالان اسرائیلی انجام می شود که به صورت سیستم هرمی فعالیت می کنند به صورتیکه آنان کارگزارانی در مناطق مختلف دارند که اقدام به صدور ویزا می کنند.  

مصاحبه با خانواده هایی که با پیکر فرزندانشان که خالی از اعضا و جوارح بوده مواجه شده اند و گزارش بی بی سی در خصوص آمار بیشترین درخواست خرید کلیه توسط رژیم اسرائیلی، از بخش های تکان دهنده این مستند است.    

مستند  The Israeli Connection»»، «ارتباط اسرائیلی» تولید شبکه پرس تی وی بوده و توسط محمد رضا رشیدی به اردو زبانگردانی شده است.