به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، بررسی رقابت سنگین و تنگاتنگ هند و پاکستان درافغانستان برای نفوذ هر چه بیشتر و کسب امتیاز  در این کشور به موضوع این برنامه از«شبه قاره»،(The Subcontinent)  اختصاص یافته است. 

سعیدخان، مدیر مطالعات جهانی دانشگاه ایالتی وین و مشتاق لشاری، رئیس و بنیان‌گذار بنیاد همبستگی جهان سوم، کارشناسان این برنامه هستند و با تشریح موقعیت استراتژیک افغانستان در دوران سیطره و به دستگیری قدرت از سوی طالبان، ورود هند و پاکستان با مقاصد فوق به یک جنگ نیابتی در این کشور را تحلیل خواهند کرد. 

جهت گیری موازنه قدرت به نفع پاکستان یا هند، نشانه اتهام به سمت دو کشور هند و پاکستان به طرفداری و حمایت از نیروهای درگیر در افغانستان و چگونگی تامین صلح و امنیت در منطقه از جمله مباحثی است که واکاوی خواهد شد. 

«شبه قاره»،  تولید شبکه پرس تی وی به تهیه کنندگی حسین مهدویان با اجرای مهدی باباگل‌زاده، 30 شهریور ساعت 19 به وقت تهران به مدت 25 دقیقه به زبان اصلی از کانال اردوی شبکه سحر پخش خواهد شد.