به گزارش اکونا پرس،

«بازار خبر» در 5 فصل تحریر شده و نویسنده علاوه بر بیان شیوه‌های روایتگری درباره خبر و تکنیک‌های مختلف خبرنویسی به روند تشکیل و احداث خبرگزاری ایران پرس به‌عنوان اولین خبرگزاری تصویری کشور می‌پردازد.

محمدنژاد در بخشی از این کتاب که به خبرگزاری ایران پرس می‌پردازد؛ علاوه بر آنچه طی سه سال گذشته در این خبرگزاری محقق و پایه‌ریزی شده؛ به چشم‌اندازهای بلند یک خبرگزاری تصویری موفق از جمله در رویکرد تخصصی موضوعی آن اشاره کرده است.

در یک فصل از این کتاب همچنین درباره مدیریت رسانه و نقش اخلاق در آن بحث شده است که برای مدیران رسانه‌ای مفید خواهد بود. 

محمدنژاد فصل پنجم را نیز به یافته‌ها و نتایج پژوهشی در خصوص طرح راهبردی ارتقای اعتماد عمومی به رسانه ملی اختصاص داده است.

بازار خبر در 154 صفحه و 5 فصل به رشته تحریر درآمده و انتشارات ایزدیار آن را منتشر کرده است.