به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، پیشینه تاریخی پیوند و همگرایی مردمی ایران و عراق؛ پیشینه واگرایی ها و اختلافات سیاسی با سلطه انگلستان بر عراق، نقش آمریکا و عربستان سعودی در تداوم واگرایی گروههای سیاسی در عراق بعد از اسقاط نظام؛ نگاهی به جریان های سیاسی عراق در میان شیعیان، کردها و اهل سنت؛ فضای مجازی در عراق؛ اهمیت عراق از منظر رسانه ای؛  فعالیت رسانه های غربی و عربی در عراق از جمله ارکان و محورهای اصلی این پژوهش است. 

پژوهش «نگاهی به شرایط سیاسی و رسانه ای عراق» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط محمود خداقلی پور، نگاشته شده و دکتر احمد کاظمی نظارت علمی آن را بر عهده داشته است. 

دانشجویان و علاقمندان به موضوعات پژوهشی در حوزه روابط بین الملل و علوم سیاسی برای دسترسی آسان تر به این پژوهش و سایر عناوین پژوهشی، می توانند به آدرس http://imrl.arc.irib.ir و نیز سایت پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی به آدرس http://arc.irib.ir مراجعه کنند.