به گزارش اکونا پرس،

به نقل از همت خبر، ضعف اعتماد به نفس یکی از بزرگترین مشکلات روحی و روانی در بسیاری از جوانان است. موضوعی که البته ریشه‌های آن متفاوت است و خود به مانعی بزرگ در مسیر موفقیت افراد تبدیل شده است. آگاهی اندک خانواده‌ها در این حوزه و عدم‌توجه نظام آموزشی کشور به مسائل روحی و روانی دانش‌آموزان و دانشجویان سبب تشدید این موضوع و در نهایت قوت گرفتن آن می‌شود.

در این بین مطالعه کتاب‌های موفق به قلم افراد شناخته شده در جهان، می‌تواند تا حدی این خلاء را پوشش دهد. یکی از بهترین کتاب‌ها در باب توسعه فردی و آگایه درونی از توانمندی‌های ذاتی، کتاب «جادوی فکر بزرگ» نوشته دیوید شوارتز است. این نویسنده بزرگ آمریکایی که استاد بازاریابی، رئیس گروه و رئیس امور مالی مصرف‌کننده  دانشگاه ایالتی جورجیا بود، در سال ۱۹۵۹ با نوشتن این کتاب خیلی زود به شهرتی جهانی رسید. موفقیت «جادوی فکر بزرگ» نه تنها در قلم روان و شیوه بیان آن، بلکه محتوای آن نهفته که نویسنده به ظریف‌ترین شکل آن را به رشته تحریر درآورده است.

این کتاب تلاش دارد، مخاطب با آگاهی از تفاوت‌ها و تمایزهای ذاتی،  به شناخت و درک دقیق و واقعی از خود و توانمندی‌هایش برسد و به جای حس ضعف، با یادگیری و فراگیری بزرگ فکر کردن، در مسیر توسعه فردی گام بردارد. شوارتز در این کتاب بیان می‌کند که مهمترین تفاوت بین افراد موفق و افراد ناموفق، نه برخورداری متفاوت آنان از امکانات و موهبت‌ها، بلکه بهره‌مندی افراد موفق از تفکر بزرگ و هنر بزرگ فکر کردن است. او اعتقاد دارد بزرگ فکر کردن اولین و مهمترین گام برای موفقیت است. 

وی مفهوم بزرگ فکر کردن را ایمان قلبی به توانمندی‌های ذاتی تعریف می‌کند و معقتد است هیچ متفکری در وصف خود و محیط پیرامون خود از کلمات منفی استفاده نمی‌کند و هیچ فردی موفقی، مسیر زندگی خود را به استدلال‌های کوچک و افکار کوچک محدود نمی‌کند.