به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، به تعویق انداختن جلسات گفت و گو در موریتانی، مسیر جمهوری جدید در تونس در میان مخالفت های فزاینده و ترس از بحران لیبیایی ها موضوعاتی است که در این برنامه از «مغاربیه» شبکه العالم با حضور سهام عزوز، کارشناس مسائل سیاسی تحلیل خواهد شد. 

نادیده گرفتن مواضع طرف های متخاصم از سوی رئیس جمهور تونس قیس سعید و ادامه پی ریزی پروژه سیاسی خود برای ایجاد جمهوری جدید، دلایل ادعای دولت مراکش مبنی بر رد هر گونه میانجیگری در بحران دیپلماتیک کنونی با مراکش، نگرانی ها از رسیدن بحران نان به دروازه های مراکش با افزایش شدید قیمت گندم در سطح جهان و ... از مباحثی است که در این برنامه به نقل از مطبوعات جهان به آن پرداخته خواهد شد. 

 «مغاربیه» تولید شبکه العالم در دفتر بیروت با اجرای فرح عطوی، 30 دقیقه بامداد دوشنبه 9 خرداد از آنتن شبکه العالم پخش خواهد شد.