به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، درخواست معاون وزیر دولت جعلی اسرائیل برای اخراج فلسطینیان از مناطق تحت اشغال در ادامه سیاست نژاد پرستی آنان با حضور نبیه عواضه، کارشناس مسائل اسرائیل در این برنامه از «غیاهب الکیان» شبکه العالم تحلیل خواهد شد. 

پیامدهای واقعیت تلخ در میان جامعه صهیونیستی از جلمه؛ کشتار و ناپدید شدن زنان در اثر خشونت خانگی، فقر و دزدی، کاهش روحیه سربازان از مباحث دیگری است که در این برنامه بررسی خواهد شد. 

 «غیاهب الکیان» تولید دفتر شبکه العالم در بیروت با اجرای سحر مرتضی، دوم تیرماه ساعت 21 به وقت تهران به روی آنتن شبکه العالم خواهد رفت.