به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، تحلیل مراکز تحقیقاتی و روزنامه نگاران آمریکایی و اسرائیلی از چشم انداز مذاکرات هسته ایی، موضوع مورد بحث برنامه امشب «قلم رصاص» است که با حضور دکتر جهاد سعد، مدیر مرکز پژوهش های مستند، نقد و بررسی می شود. 

عوامل متعدد در کاهش چشم انداز احیای توافق هسته ای ایران، انتقال بحران هسته ای به دولت بایدن توسط ترامپ به نقل از رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد وزارت امور خارجه، پیامدهای بازگشت ایران از آستانه هسته ای به نقل از برایانا روزن، محقق امنیت ملی آمریکا در انجمن امنیت ملی و حقوق آمریکا از جمله موضوعات مقالاتی است که کارشناس برنامه به تحلیل آن خواهد پرداخت.

«قلم رصاص» تولید شبکه العالم در دفتر بیروت با اجرای جیهان عبدالنبی، 12 تیرماه ساعت 21 به روی آنتن شبکه العالم خواهد رفت.