به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس که به رئیس‌جمهور اختیارات بیشتری می‌دهد و تصمیم رئیس‌جمهوری این کشور به انتشار آن واکنش هایی را در پی داشته است که در برنامه امشب « مغاربیة » با حضور فاطمه مقنى، روزنامه نگار از تونس، دکتر رضا لاغه، از رهبران حزب مردم در تونس، بقاسم حسن، عضو جبهه وطنی از تونس، تحلیل خواهد شد.   

 عمده ترین انتقادات مخالفان به پیش نویس قانون اساسی جدید، دلایل تغییر مواضع منفی جنبش مردمی نسبت به تصمیمات رئیس جمهور سعید، چگونگی موفقیت اپوزیسیون و احزاب مختلف در تشویق مردم به تحریم همه پرسی قانون اساسی و تاثیر همه پرسی قانون اساسی بر بحران های اقتصادی و اجتماعی از جمله موضوعاتی است که کارشناسان به بحث در آن باره خواهند پرداخت.  

«مغاربیه» تولید شبکه العالم در دفتر بیروت با اجرای فرح عطوی، 30 دقیقه بامداد دوشنبه 13تیرماه از آنتن شبکه العالم پخش خواهد شد.