به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، در این برنامه و توسط کارشناس مدعو مطرح می شود: «اموال عمومی به اموالی اطلاق می شود که تمامی افراد جامعه حق استفاده از آن را دارند. همچنین در آموزه های دینی، بیت المال به مال و ثروتی که به عموم مردم تعلق دارد اطلاق می شود. این در حالی است که در بیان عامه نیز اموال عمومی اموالی است متعلق به عموم جامعه و به فرد یا افراد خاصی اختصاص ندارد و چون متعلق به همه افراد است در قوانین جاری به آنها مشترکات عمومی می گویند. بنابراین افراد حق نقل و انتقال آنها را به دیگری ندارند و همه در حفظ و نگهداری آن سهیم و مسئولند...»

در «مسائل و حلول» پنج شنبه شب، «سیدسامی خضرا» به عنوان کارشناس ثابت برنامه حضور دارد و «ربی عساف» اجرای این برنامه 30 دقیقه ای را برعهده دارد. 

برنامه «مسائل و حلول» پنج شنبه 30 تیر ساعت 21:30 به وقت تهران با تهیه کنندگی ایمان صالح و محصول گروه اجتماعی، بر روی آنتن شبکه الکوثر است.