به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، مسئله رفراندوم در تونس و حواشی انتخاباتی آن با حضور دو میهمان؛ بلقاسم حسن، عضو جبهه نجات (معارض) از تونس و توفیق المدینی، کارشناس مسائل مغرب از دمشق در این برنامه از «مغاربیه» تشریح خواهد شد.

 نظر رئیس جمهور سعید و حامیانش به عنوان موافقان رفراندوم، چگونگی ریسک پذیری رئیس جمهور سعید از تنزل سقف مشارکت مردمی و اصرار وی بر رفراندوم بدون تعیین درصد آرای انتخاباتی، چشم انداز اقدامات اپوزیسیون بعد از رفراندوم و گزینه های اپوزیسیون در صورت انتقال به نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی از جمله مباحث مطروحه خواهد بود و کارشناسان برنامه در آن خصوص بحث خواهند کرد.   

«مغاربیه» تولید شبکه العالم در دفتر بیروت با اجرای فرح عطوی، 30 دقیقه بامداد دوشنبه سوم مرداد ماه از آنتن شبکه العالم پخش خواهد شد.