به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، درگیری های خونین در طرابلس، میان نیروهای وابسته به عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت و حدت ملی و نیروهای وابسته به فتحی باشاغا، نخست وزیر مکلّف در این برنامه از «مغاربیه» با حضور مهمانانی از جمله؛ ادریس احمد، نویسنده و روزنامه نگاراز لیبی و دکتراحمد معیوف، نویسنده و استاد دانشگاه از لندن، تحلیل خواهد شد. 

دلایل تلاش طرف های درگیر در لیبی برای تصرف طرابلس، چشم انداز تنش های سیاسی و شکاف شدید بین دو دولت و احتمال گسترش و سرایت آن به شهرهای دیگر، واکنش جامعه جهانی نسبت به رویارویی اخیر در این کشور، چگونگی دستیابی به راه حل های سیاسی و برگزاری انتخابات با وجود شرایط پیچیده امنیتی از مباحث مطروحه است که کارشناسان در این برنامه به آن پاسخ خواهند داد.

«مغاربیه» تولید شبکه العالم در دفتر بیروت با اجرای فرح عطوی، 30 دقیقه بامداد دوشنبه 14شهریورماه از آنتن شبکه العالم پخش خواهد شد.