به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، اولویت اعطای تابعیت به ملیت های خارجی از سوی ال خلیفه  به سود خود، و یهودی سازی شهر منامه با فروش زمین به آنان از موضوعاتی است که در برنامه امشب « نقطه تواصل» تشریح خواهد شد. 

یهودی سازی شهر منامه با اختصاص یک محله به نام یهودی ها، فتوای مرجعیت به فروش زمین به صهیونیست ها و نیز وضعیت سخت معیشت و پایین بودن حقوق کارکنان بحرینی از مباحثی است که در این برنامه به آن پرداخته خواهد شد.

«نقطه تواصل» با اجرای جیهان عبدالنبی، تولید دفتر شبکه العالم در بیروت، 19 شهریور ساعت 21 به وقت تهران به روی آنتن شبکه العالم خواهد رفت.