به گزارش اکونا پرس،

 انتظار صحنه سیاسی تونس برای تدوین قانون جدید برای انتخابات دسامبر، درخواست احزاب برای تسریع در این امر و پیشینه تاخیر رئیس جمهور در صدور قانون جدید انتخابات، چشم انداز  مشارکت سیاسی اپوزیسیون با اعلام تحریم انتخابات،  انتظارات از قانون جدید انتخابات و چگونگی نامزدی مجلس با شرایط سختگیرانه از جمله موضوعاتی است که در این برنامه مطرح و تشریح خواهد شد. 

انگاره ها برای پایان یافتن بحران سیاسی تونس با صدور قانون جدید انتخابات و انتخابات پارلمانی آینده از مباحث مهم دیگری است که مهمانان برنامه آن را واکاوی خواهند کرد.  

«مغاربیه» تولید شبکه العالم در دفتر بیروت با اجرای فرح عطوی، 30 دقیقه بامداد دوشنبه 21 شهریور ماه از آنتن شبکه العالم پخش خواهد شد.