به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، مقالات نشریات و موسسات تحقیقاتی آمریکایی با موضوع سیاست خارجی آمریکا و افول دوران تحت سلطه قدرت، ثروت، اتحادها و مشارکت های آمریکایی در برنامه امشب «قلم رصاص» با حضور ریاض عید، کارشناس مسائل سیاسی از بیروت واکاوی خواهد شد. 

قریب الوقوع بودن نظام پساآمریکایی، پسا غربی و پسا لیبرالی که با رقابت قدرت های بزرگ و ظهور اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین، از دست رفتن موقعیت رهبری ایالات متحده در توزیع جهانی قدرت و ... از جمله موضوعات مورد بررسی در این برنامه خواهد بود. 

«قلم رصاص» تولید دفتر بیروت شبکه العالم  با اجرای جیهان عبدالنبی، 29آبان ماه، ساعت 20 به روی آنتن شبکه العالم خواهد رفت.