به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، تنظیم قوانین منفعت طلبانه رژیم خانوادگی دیکتاتوری رژیم بحرین و حذف اپوزیسیون از زندگی سیاسی موضوع مورد بحث این برنامه از «حدیث بحرین» با حضور دکتر سعید الشهابی رییس حزب آزادی بحرین از لندنو شیخ عبدالله الصالح عضو جمعیت اسلامی بحرین از قم، خواهد بود. فساد گسترده خاندان حاکم، تحت فشار قرار دادن هر چه بیشتر مخالفان و زندانی کردن فعالان و چهره های اصلی مخالف، فقیرتر کردن مردم و شکستن طبقات اجتماعی، غارت و هدر دادن ثروت کشور، رفراندوم فرمایشی خاندان حاکم و وقف مملکت و مال اندوزی به نفع طبقه حاکم از مباحث مورد بررسی در این برنامه خواهد بود. «حدیث بحرین» تولید دفتر شبکه العالم در بیروت با اجرای جیهان عبدالنبی،26 ماه، ساعت 18 به وقت تهران از شبکه العالم پخش خواهد شد.