به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، تبیین ابعادِ گوناگون مقاومت و فراگیری مقاومت؛ پیشینه و وضعیت مقاومت فلسطین در نوارغزه و کرانه باختری؛ بررسی فراگیری مقاومت فلسطین از منظر زمانی، مکانی، موضوعی، نظامی، مفهومی، ایدئولوژیکی؛ ابعاد و چالش های فراگیری مقاومت فلسطین؛ علل فراگیری مقاومت فلسطین با تاکید بر پنج سال اخیر؛ مصادیق، مولفه ها و متغیرهای تاثیرگذار داخلی، منطقه ای و بین المللی بر فراگیری مقاومت؛ فراگیری مقاومت فلسطین از منظر ایران؛ جایگاه و ضرورت فراگیری مقاومت در اندیشه مقام معظم رهبری( مدظله العالی)، ارتباط فراگیری مقاومت با زوال رژیم صهیونیستی؛ نگاه رژیم صهیونیستی و کشورها (آمریکا، اروپا، روسیه و چین) به فراگیری مقاومت فلسطین؛ تاثیرات فراگیری مقاومت فلسطین در ابعاد داخلی، منطقه‌ای و بین المللی و چشم انداز آن؛ فراگیری مقاومت فلسطین از دیدگاه اندیشکده های بین المللی و صاحبنظران؛ به همراه پیشنهادهای رسانه ای از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.پژوهش «فراگیری مقاومت در فلسطین؛ چشم انداز و بایسته های رسانه ای» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و بر اساس «مصاحبه» با ده نفر از صاحبنظران ایرانی، توسط دکتر سلمان رضوی و با نظارت علمی دکتر حسین رویوران نگاشته شده است. علاقه مندان و دانشجویان حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل برای دسترسی به این پژوهش و سایر موضوعات مشابه می توانند به سایت پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی به آدرسarc.irib.ir مراجعه کنند.