به گزارش اکونا پرس،

   به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، در ادامه نگرانی صهیونیست ها از برنامه های هسته ای ایران، توسعه موشک بالستیک، مورد توجه و نگرانی کارشناسان و مفسران اسرائیلی قرار گرفته و دکتر نزیه منصور، نماینده سابق لبنان در برنامه «العین الاسرائیلیه» به واکاوی آن خواهد پرداخت.هک شدن سایت های حساس صهیونیست ها و اختلالات الکترونیکی و اتهام به ایران در این خصوص، نگرانی صهیونیست ها از وقوع قیام فلسطینی ها، سناریوی قدیمی ژنرال اسحاق در مورد جنگ با حزب الله و ... از موضوعاتی است که دکترنزیه منصور به تشریح آن خواهد پرداخت.«العین الاسرائیلیه» تولید دفتر شبکه العالم در بیروت با اجرای حنان ضیاء، 22 اسفند ماه، ساعت 21 به وقت تهران به روی آنتن شبکه العالم خواهد رفت