به گزارش اکونا پرس،

اقدامات بهشت زهرا در مدیریت بحران کرونا قابل تقدیر است.