• رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک خبر داد:

    رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک گفت: از نیمه اول خردادماه سال جاری طرح تفکیک از مبدا پسماندها بار دیگر در اراک آغاز خواهد شد.