• وزیر ورزش و جوانان:

    وزیر ورزش و جوانان باتاکید بر اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان اظهار داشت : اهداف استرتژیکی داریم که با بهره مندی از نیرو های جوان، باانگیزه و بااراده…