به گزارش اکونا پرس،

لقمان کیا پاشا به همراه معاون ایشان از سامانه ثبت قراردادهای ورزشی باشگاه های لیگ برتری بازدید و رونمایی کردند.

در این بازدید آقایان منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و رئیس کارگروه نظارت بر قراردادها و سقف بودجه باشگاه ها و جناب محمدرضا کشوری فرد سرپرست سازمان لیگ ایشان را همراهی کردند.

بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور با بررسی فرآیند ثبت قراردادهای ورزشی و کنترل سقف بودجه به صورت موردی تعدادی از قراردادهای ورزشی و سقف بودجه باشگاه ها را مورد راستی آزمایی قرار دادند.