به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت محمدرضا خانزاده از باشگاه تراکتور، کمیته وضعیت دعوی خانزاده را به طرفیت باشگاه تراکتور مردود اعلام کرد.

*در پی شکایت علیرضا طوفانیان از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 480 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 75 میلیون و 864 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت حامد فلاح زاده از باشگاه صنعت نفت آبادان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 950 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت مجید خمیسی از باشگاه مس سونگون ورزقان (فوتسال)، این باشگاه به پرداخت مبلغ 750 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت مسعود اولیایی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.