به گزارش اکونا پرس،

 مسابقه تیم های هوادار لیام تهران و فولاد خوزستان  در هفته هفتم برگزار و از سوی کاظم کرامتی، مربی تیم هوادار لیام تهران تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه که منجر به اخراجش شد، رخ داد. وی به دو جلسه محرومیت که یک جلسه آن به مدت یک سال تعلیق می گردد، باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

تیم فولاد خوزستان به دلیل نقض اصولی کلی رفتار از طریق و عدم رعایت مقررات مسابقه به پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.