به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی نماینده مردم شریف تنکابن ، رامسر و عباس آباد و حمایت رئیس مجلس، اعضا و کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان مجلس تصویب کردند که هزینه کرد اشخاص برای توسعه زیر ساخت‌ها ورزشی و برگزاری و مشارکت در رویداد های ملی و بین المللی ورزشی در وزارت ورزش وجوانان،کمیته ملی المپیک ، پارالمپیک و فدراسیونهای ورزشی تا یک درصد مالیات بردرآمد اشخاص مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی منظور شود.

بنا بر این گزارش، پیشنهاد اولیه مصوبه مزبور در کمیسیون بازاریابی و اقتصادی کمیته ملی المپیک که ریاست آن برعهده سید شمس الدین حسینی است تدوین و با حمایت هیات رئیسه مجلس و کمیسیون فرهنگی و با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

کمیته ملی المپیک این مصوبه مجلس را پیامی امیدوار کننده و مسرت بخش برای جامعه ورزش ایران بویژه جهت

حضور  کاروان ورزشی اعزامی ایران به المپیک پاریس که در سال آینده برگزار می شود قلمداد می کند.