به گزارش اکونا پرس،

با توجه به قرار داشتن در روزهای فیفا و فاصله 14 روزه بین دو بازی تمرینات تیم برای دو روز تعطیل شد.

به این ترتیب، سرخپوشان تمرینات خود را از روز چهارشنبه از سر خواهند گرفت.