به گزارش اکونا پرس،

به نتقل از سایت رسمی فدراسیون، در خصوص گزارش مقام رسمی مسابقه مبنی بر مصاحبه مهدی هژبری، مدیر رسانه ای باشگاه استقلال علیرغم اینکه در زمان مصاحبه، ایشان طبق دستور موقت کمیته اخلاق ممنوع از فعالیت رسانه ای بوده است، اعضای کمیته انضباطی پس از بررسی مدارک و مستندات تخلفا را محرز دانسته و آن را از مصادیق ماده 89 مقررات انضباطی تشخیص و با رعایت ماده 94 این مقررات، نامبرده به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.

*در خصوص گزارش مقام رسمی مسابقه مبنی بر مصاحبه مسعود سعیدی، مدیر رسانه ای باشگاه سپاهان پس از بازی با شمس آذر به دلیل نشر اکاذیب ، وی طبق ماده71 مقررات انضباطی  و با رعایت ماده 94، به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.