به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه تمام موضوعات مربوط به اردوها، اعزام ها، بدنسازی تیم های ملی کشتی بحث و تبادل نظر شد.

دبیر در این جلسه با تشکر از کمیته ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک در عین حال که کار نظارتی را برعهده دارد، کار حمایتی را نیز انجام می دهد.

وی ادامه داد: برای بهبود روند کارها و اشتراک نظرات، جلسات هفتگی با تشکیل یک کارگروه متشکل از سرمربیان تیم های ملی، سرپرست انستیتو و کارشناسان کمیته ملی المپیک برگزار شود.

محمود خسروی وفا نیز با بیان اینکه تمام قد از کشتی حمایت می کنیم، اظهار کرد: نظرات کارشناسی در مورد برنامه های کشتی می تواند به جهت حل مسائل موجود راهگشا باشد.