به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در فاصله 177 روز مانده به المپیک 2024 پاریس؛ فرنگی کاران  با حضور حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی صبح امروز (چهارشنبه 11 بهمن) در محل آکادمی ملی المپیک، آزمون آمادگی جسمانی شامل تست آنالیز ترکیب بدنی، پرش عمومی، قدرات ایزومتریک لیفت، قدرت پنجه دست چپ و راست، آزمون وینگیت دست و پا و سنجش توان هوازی بعنوان شاخص آمادگی قلبی و تنفسی دادند.

دکتر سید مناف هاشمی نیز با حضور در سالن سنجش آکادمی ملی المپیک از روند انجام آزمون های فرنگی کاران بازدید کرد.

پویا دادمرز، مهدی محسن نژاد، میثم دلخانی، سعید اسماعیلی، محمد رستمی، امین کاویانی نژاد، رسول گرمسیری، علیرضا محمدی، محمد هادی ساروی، امین میرزازاده و فردین هدایتی فرنگی کارانی بودندکه تست آمادگی جسمانی دادند.