به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت امیر مشاری از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 38 میلیون و 150 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت علی خماند از میثم آقایی - بازیکن تیم خیبر خرم آباد، میثم آقایی به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 14 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت احسان پهلوان از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 33 میلیارد و 687 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و 285 میلیون و 159 هزار و 50 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت محمد زینال خیبری از باشگاه شهرداری نوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 160 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 44 میلیون و 254 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت علی خماند از محمد عباسی – بازیکن باشگاه هوادار، عباسی به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15 میلیون و 750 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.