به گزارش اکونا پرس،

دیدار تیم های سپاهان اصفهان و گل گهر سیرجانی در هفته بیست و یکم برگزار و از سوی تماشاگران تیم سپاهان اصفهان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به مقام رسمی مسابقه رخ داد. بر همین اساس باشگاه سپاهان باید 600 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدیدنظر است.

*مسابقه تیم های نساجی مازندران و ملوان بندر انزلی برگزار و از سوی تماشاگران تیم نساجی مازندران تخلفاتی بمی بر فحاشی و دادن شعارهای  مختلف علیه تیم حریف و پرتاب بطری از سوی تماشاگران منتسب و نقض مقررات و اصول کلی رفتار توسط باشگاه رخ داد. این باشگاه باید 2 میلیارد ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدیدنظر است.

*دیدار تیم های شمس آذر قزوین و تراکتور تبریز برگزار و از سوی تماشاگران تیم شمس آذر قزوین تخلفاتی مبنی بر انداختن لیزر و پرتاب نارنجک دستی و سنگ به زمین مسابقه رخ داد. این باشگاه به پرداخت 400 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

با توجه به قطعیت دادنامه صادره یک جلسه محرومیت تعلیقی تماشاگران باشگاه شمس آذر قزوین (شماره دادنامه 1942)نیز اجرا می شود. این رای قطعی است.