به گزارش اکونا پرس،

در خصوص استیناف مسعود سلیمانی شجاعی سرمربی تیم هوادار لیام تهران نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت شش ماه و یک میلیارد ریال جریمه نقدی به دلیل نقض مقررات و رفتار غیر ورزشی منجر به اخراج در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم هوادار لیام تهران و ذوب آهن اصفهان از سری مسابقات لیگ برتر (هفته بیستم) کشور صادر گردیده است. با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، با رعایت نوع عمل ارتکابی و مجازات تعیین شده با تعدیل میزان جریمه به مبلغ پانصد میلیون ریال تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ضمناً نظر به اینکه در گزارشات داور و ناظر مسابقه در خصوص دو نفر دیگر نیز اعلام تخلف گردیده که کمیته محترم انضباطی در این خصوص اتخاذ تصمیم لازم را ننموده است لذا پرونده از این جهت نیز به نظر ریاست محترم کمیته انضباطی برسد.