به گزارش اکونا پرس،

با حکم دکتر عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی، علی رشیدی به عنوان دبیرکل فدراسیون کبدی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

نظر به تخصص، تجربیات و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به سمت دبیر کل فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید. امید است با تلاش و جدیتی که در جنابعالی سراغ است، اهتمام خود را در راستای سیاست های کلی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کبدی بعمل آورید.

رشیدی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی بوده و پیش از این به مدت ۷ سال مسولیت روابط عمومی و بین الملل فدراسیون را در کارنامه خود داشته است.