به گزارش اکونا پرس،

به نقل از انجمن وودبال کشور، محمد مهدی سعیدی که پیشتر با رأی مجمع عمومی فدراسیون آسیایی بعنوان نائب رئیس این فدراسیون انتخاب گردیده بود بطور رسمی حکم  خود را دریافت نمود.

محمد مهدی سعیدی که پیشتر با رأی مجمع عمومی فدراسیون آسیایی بعنوان نائب رئیس این فدراسیون انتخاب گردیده بود بطور رسمی حکم خود را از فدراسیون بین المللی مربوطه دریافت کرد.

سعیدی، پیش از این نیز در همین جایگاه از سال ۲۰۱۹ لغایت ۲۰۲۳ میلادی انتخاب گردیده بود.

محمد مهدی سعیدی، عناوینی چون داور و مربی بین المللی وودبال، سرداور بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۱۴ پوکت، ریاست و نائب رئیسی انجمن وودبال در سال های ۹۸ و ۹۹، ریاست کمیسیون داوران فدراسیون گلف سال ۱۴۰۰، مدرس رسمی فدراسیون در ادوار مربیگری و داوری(۱۰ دوره)، سرپرستی ۶ دوره مسابقات قهرمانی کشور، مدیریت و سرمربیگری تیمهای ملی در ۳ دوره مسابقات جهانی را در کارنامه ورزشی و مدیریتی خود دارد.

شایان ذکر است؛ بر اساس مصوبه مجمع فدراسیون آسیایی و بین المللی وودبال، محمدمهدی سعیدی از سال ۲۰۲۳ میلادی تا پایان دوره سال ۲۰۲۷ بعنوان نائب رئیس فدراسیون آسیایی حضور خواهد داشت.