به گزارش اکونا پرس،

اسامی ناظران ویژه انضباطی از سوی این کمیته به شرح زیر اعلام شد:

شنبه 22 اردیبهشت 1403

شمس آذر – ملوان

ناظر ویژه انضباطی: محمدرضا نجفی

مس رفسنجان- سپاهان اصفهان

ناظر ویژه انضباطی: امیر پدرام

هوادار – پرسپولیس

ناظر ویژه انضباطی: مرتضی مدیحی

آلومینیوم اراک - صنعت نفت آبادان

ناظر ویژه انضباطی: ابوالفضل لک

تراکتور تبریز- گل گهر سیرجان

ناظر ویژه انضباطی: بهزاد مختار تیموریان

دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 1403

ذوب آهن اصفهان – پیکان

ناظر ویژه انضباطی: عباس عابدی

استقلال خوزستان - نساجی مازندران

ناظر ویژه انضباطی: رحیم حمزه لو

استقلال تهران – فولاد

ناظر ویژه انضباطی: سهیل آرحیمی