به گزارش اکونا پرس،

باتوجه به تخلف صورت گرفته از سوی مهدی هاشمی نسب ، محمد نوازی ، آرش رضاوند ، روزبه چشمی و سید حسین حسینی از باشگاه استقلال تهران مبنی بر عدم رعایت ماده 71 مقررات انضباطی ناشی از انتشار نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع نسبت به داوران ، نفرات فوق باید دفاعیات کتبی خودرا ظرف مهلت 48 ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال کنند.