به گزارش اکونا پرس،

برنامه مسابقات به شرح زیر است:
شنبه ۲۶ خرداد
سپاهان اصفهان – گل گهرسیرجان – ساعت  ۱۹:۴۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

آلومینیوم اراک – مس رفسنجان ساعت ۲۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک