به گزارش اکونا پرس،

تقویم و برنامه مسابقات ورزشی فصل مسابقاتی 1404-1403 فوتسال کشور در بخش بانوان اعلام شد.

1

 

22