پس از قهرمانی پرسپولیس بازیکنان و اعضای تیم استقلال در مصاحبه‌هایی اظهاراتی علیه پرسپولیس، داوری و.. داشتند.

حال با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با توجه به تخلف و عدم رعایت ماده 71 مقررات انضباطی توسط زبیر نیک نفس ، بهزاد غلامپور ، سید حسین حسینی و روزبه چشمی از عوامل و بازیکنان تیم استقلال تهران مبنی بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه ، به نامبردگان ابلاغ می شود دفاعیات کتبی خود را ظرف مهلت 48 ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال کنند.