به گزارش اکونا پرس،

آرای صادر شده از سوی کمیته انضباطی به شرح زیر است: 

رای دیدار تیم استقلال تهران مقابل پیکان تهران به شرح زیر است: 

133108_940

 

 رأی تخلف تیم استقلال خوزستان مقابل تیم هوادار لیام تهران به شرح زیر است: 

 

22