به گزارش اکونا پرس،
در این نشست با حضور مسئولین برگزاری مسابقه و نمایندگان دو تیم آخرین هماهنگی ها پیرامون زمان بندی و مباحث اجرایی بازی صورت گرفت.
همچنین بر اساس هماهنگی های صورت گرفته تیم فوتبال پرسپولیس ایران به عنوان میزبان این مسابقه با پیراهن های قرمز رنگ به میدان
می رود و الدحیل قطر با پیراهن های دوم خود به رنگ طوسی مقابل نماینده ایران قرار می گیرد.