به گزارش اکونا پرس،

استارت لیست کاپ وزنه برداری قطر که گزینشی المپیک ۲۰۲۰  است اعلام شد و رقبای چهار وزنه‌بردار ایران مشخص شدند. نکته قابل توجه حضور برخی چهره‌های شاخص نظیر ایلیا ایلین، آندری ارامنائو، دیمیری چوماک، رستم جونگبایف در این مسابقات است.

بر اساس استارت لیست، نمایندگان ایران صدرنشین اوزان خود نیستند.

دسته ۹۶کیلوگرم:

در این وزن ۱۴ وزنه بردار حضور دارند و برای ایران محمد زارعی وزنه می‌زند. رکورد ورودی او ۳۵۰ کیلوگرم است.

بیشترین رکورد ورودی متعلق به تیان فوژیون از چین و حسونا فارس از قطر با ۳۸۰ کیلوگرم است.

 دسته ۱۰۹ کیلوگرم:

در این دسته ۱۲ وزنه بردار به رقابت می‌پردازند. ایران دو نماینده دارد که علیرضا سلیمانی با رکورد ورودی ۳۸۵ کیلوگرم به همراه وزنه بردار اوکراین پنجم است. رکورد ورودی نیما آقایی هم ۳۸۰ کیلوگرم است.

در این دسته چهره‌های شاخصی چون ایلیا ایلین، آندری ارامنائو، دیمیتری چوماک، آرتور  پلیسنیکس حضور دارند.

بیشتر رکورد ورودی متعلق به وزنه بردار لتونی با ۳۹۵ کیلوگرم است.

رکورد ورودی ایلیا، چوماک و ارامنائو ۳۹۰ کیلوگرم است.

 دسته ۱۰۹+ کیلوگرم:

8 وزنه بردار در این وزن حضور دارند. رکورد ورودی همایون تیموری نماینده ایران ۴۰۰ کیلوگرم است.

بیشترین رکورد ورودی متعلق به رستم جونگبایف از ازبکستان با ۴۳۰ کیلوگرم است.

برنامه زمانی رقابت نمایندگان ایران: (ساعت مسابقات به وقت ایران است.)

جمعه ۳۰ آذر

دسته ۹۶ کیلوگرم: محمد زارعی ساعت ۲۰:۳۰

شنبه ۱ دی

دسته ۱۰۹ کیلوگرم: نیما آقایی و علیرضا سلیمانی ساعت ۱۱:۳۰

دسته فوق سنگین: همایون تیموری ساعت .۱۷:۳