به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، طی حکمی از سوی مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، علی صانعی به عنوان مسئول استعدادیابی رده های سنی فوتسال کشور منصوب شد.
در قسمتی از حکم مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال به علی صانعی آمده است: 
بدون شک مسئولیت پذیری و درایت شایسته شما در این امر همچون گذشته نقش موثر و بسزایی در پیشبرد اهداف عالیه فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال خواهد داشت.
امید است با اتکال به پروردگار متعال در جهت توسعه و شکوفایی فوتسال کشور موفق و موید باشید.