به گزارش اکونا پرس،

پست اینستاگرامی آذری به شرح زیر است: