به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ فوتسال تقویم کل رقابتهای لیگ فوتسال در سال 98 را منتشر کرد.

فایل PDF این تقویم در خبر قابلیت دانلود را دارد.

تقویم فوتسال 1

تقویم دو