به گزارش اکونا پرس،

همینطور از طرفی خانواده مرحوم شاکر نیز به دلیل مرگ فرزند خود پیگیر پرونده هستند تا بدین ترتیب راننده روز حادثه را مشخص کنند.

با این وجود در حالی که قرار بود اسفند ماه سال گذشته رای نهایی درباره پرونده قائدی صادر شود، اما پیدا شدن ۲ شاهد، حکم دادگاه را به تعویق انداخت تا جایی که قرار است به زودی جلب یکی از طرفین به دلیل حضور پیدا نکردن در جلسه دادگاه گرفته شود تا بدین ترتیب قاضی رای نهایی را درباره پرونده صادر کند.